Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


BİLİNCİN FİZYOLOJİSİ

Tarot Falı Meditasyonunu taraftarları tekniğin düzenli uygulanması sonucunda elde edilen yararlardan uzun uzadıya söz ederler. Son birkaç yılda meditation yapanların kan basmanda düşüş, tansiyondan doğan başağnlannda azalış, üretkenliğin artışı gibi şeyler giderek o kadar artan bir biçimde tekrarlanır olmuştur ki tıp bilimcileri Tarot Falı Meditasyonunu ne sağladığına karar verebilmek için araştırmalara başlamışlardır.

Tarot Falı Meditasyonunu üzerinde yapılan ilk kırk araştırmadan alınan bilgiler bu basit zihinsel tekniğin bir tüm olarak birey ve toplumun sağlık ve mutluluğu üzerinde araştırmacıların beklediğinden çok daha büyük yararlan olduğunu ortaya koymuştur.

Tarot Falı Meditasyonunu yararları hakkındaki birçok raporun son yıllarda bilimsel dikkati üzerine çektiği gibi, bireylerin sıkıntısı ve toplumdaki gerginliğin artışı tıp bilimcilerinin ilgisinin de artışına yolaçmıştır. Bedendeki süreçlerle zihinsel durumlar arasındaki ilişkiyi incelemek için gerekli teknolojik ilerlemeyle birlikte araştırmacılar çağdaş insanın giderek artan sorunlarım bireydeki gerginliğin artışının doğurduğu özel fizyolojik süreçlerle açıklama yoluna gitmişlerdir.

Gerginliğin bilimsel olarak anlaşılması bedenin kendisinden tüm beklenenlere verdiği belirsiz karşılıklar; çeşitli istekler sürekli karşılayan insanlarda gerginliğin nasıl biriktiğini, tıp yönünden kesin olarak açıklamaktadır. Beden, otomatik olarak kendisini çok acılı ya da mutsuzluk veren olaylara göre ayarlarken, bu gibi ayarlamalar, bedenin ana kaynaklarını büyük ölçüde tüketmekte ve bedeni psikofizyolojik dengeyi sağlamak için derin dinlenme gereksinimde bırakmaktadır.

Eğer beden hayati bedensel kaynakları yenilemek ve aşırı duyarlılık veren iç salgılan azaltmak için yeterli olarak dinlenemezse o zaman gerginlik aşınlaşır ve ruhsal ve fiziksel mutluluğu yok eder. Tarih boyunca insanlığı kasıp kavuran gerilimler sağlıksızlık ve sürekli huzursuzluğun derin kökleri gerginliktedir. Yaşamın gereklerine uymanın fizyolojik olarak neye mal olduğunu anlamayan insan gerginliğin birikmesini giderecek yeterli dinlenmeden kendisini yoksun bırakmaktadır.

Bununla birlikte gerginlik hakkmdaki çağdaş anlayışımızla insanlığın bu çok eski sorununa bir psikofizyolojik çözüm getirebiliriz.

BİLİNCİN FİZYOLOJİSİ