Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Bi kuantum görüşü

Bi kuantum görüşü bizi, daha sonraki bölümlerde anlaşılacağı üzere, zihnin bir dizi atom karışımı olduğunu iddia eden o bildik indrigemeci uslamlamaya teslim etmez.

su eksikliğin olduğunu öne süren fizikçilerin saflarına katılmış olurum. Şu anki haliyle, dalga fonksiyonunun çökmesine yol açan gözlemin nedeni açıklanamadığmdan bu tüm fiziksel gerçekliğe uygulanamaz. Kuantum dünyasından kendi dünyamıza geçişi anlayabilmemiz için Tarot falı bak denince daha fazla matematik bilgisine, hatta ileri sürüldüğü üzere, belki de bir dizi yeni fizik prensibinin bulunmasına ihtiyacımız vardır. Diyelim bu matematik bilgisi ve yeni ilkeler yerli yerine oturdu. Ben, en azından gözlemciler ve onlann bilinçleri için kısmen de olsa daha iyi bir fiziğe gereksinim olduğuna kişisel olarak inanıyorum.

Bu kitabın tartışma konusunu, kediyi öldürenin gözlemcinin bedensiz zihni olduğu fikrinden uzakta tutmayâ çalışırken insan bilincinin fiziksel gerçekliğin şekillenmesinde yaratıcı bir rol oynadığı fikrini de yadsımıyorum. Tam tersine kitabın ilerleyen bölümlerinde işlenen birçok konu bu fikri destekler ve günlük yaşam gerçekliğinde de bu ilişki değinilmeyi gerektirecek kadar ortadadır. Bilinçli insanın kolunu kaldırmaya karar verdiği her an, bilinç fiziksel gerçeklik üzerinde bir etkide bulunur. Bir kerestecinin kereste üzerinde, bir inşaat işçisinin de inşaat üzerindeki etkisi çok daha yaratıcıdır.

Ancak bilincin kuantumla ilgili işlemler üzerindeki etkisi daha da ileriye gider; görünüşe göre, gerçekliğin şekillenmesi konusunda darbeyi olgunun tam kalbine indirir ve hem bilinç hem de gerçekliğin doğasıyla ilgili boş yere umut verici sorulara yol açar.

tarot falı