Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


“Bazı Hayvanlar Daha Eşittir”

indir (1)Ahlaksızlığın ve insanlık düşmanlığının zirvelerinde gezi nen Hitler’e esin kaynağı olan Gizli Doktrin kitabının yazarı ve Teozofi’nin (Ruhla Tanrimn bağlantılı olduğunu savunanlar, Abbadon, Jahbulon veya ne olduğu belirsiz “evrenin yüce mimarı” gibi acayip isimlerin arkasına saklanarak derinden ve samimi bir şekilde inanırlar ki Tanrısal vasıflar, sahip oldukları kan bağları ve hanedanlık mirası nedeniyle kendilerinin doğal hakkıdır.

Illuminati, “Yeryüzünün Kralları” olarak hüküm süreceklerine, tebaaları ve kulları üzerinde mutlak ve sorgulanamaz bir otorite kuracaklarına dair bir kaderin var olduğuna inanmıştır.

Küçük Bir Masonluk Tarihi: Bir Dolarlık Banknot isimli fal bak ve düşünmeye teşvik edici kitabında Dean Grace; ABD’nin Büyük Miihrü’nün arka yüzünde yer alan, her şeyi gören göz ve piramit simgesinin kökenini ve anlamını titizlikle araştırmıştır. Onun ulaştığı korkutucu sonua göre; bir dolarlık banknotlarımızda yer alan bu semboller, “derinlerde kök salmış, kendisini değişik isimler arkasında gizleyen, komplocu bir grubu” simgelemektedir.

Bukalemunvari bir şekilde, bu komplocu insanlar da değişik isimler ve kimlikler arkasına gizlenirler. Kimi zaman Marksist, Sosyalist, Komünist olurlar, kimi zaman da Siyonist, fal bak ve Masonik, Küreselci gibi kimlikler alırlar. Newyork, Londra, Roma, Berlin gibi şehirlerde yaşarlar ve Birleşmiş Milletleri, Wall Street’i, Washington’ı kontrol ederler. Silah sanayisini finanse ederler ve meçhul asker anıtlarının dikilmesine yardım ederler… Bu gruba üyelik, İngiltere ve Avrupa’nın kraliyet aileleri gibi nesilden nesile aktarılır. Uluslararası finans dünyasını, Dünya Yahudiliğini ve Roma Katolik Kilisesi’ni bunlar kontrol ederler.

Kontrolün Piramit Sistemi
Grace, “Seçkin Dünya Kardeşliği sistemi, bizi çoğunlukla Tarot falı ve toplumsal kontrol mekanizmaları ile tuzağa düşürür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kan Bağı ve Hanedanlık: Yeryüzüne Hükmeden Kişilerin Dünyasına Mahrem Bir Bakış Para sevgisi tüm kötülüklerin temelidir.
Timothy 6:10
Para, şimdiki zamanların tanrısıdır ve Rothschild de onun peygamberidir.

Heinrich Heine, Paris
Kraliçe Elizabeth, Hambros Bankasına öğle yemeğine geldiği zaman, onun için bir sürpriz planlandı. Değeri tam tamına bir milyon pound olan altın, gümüş ve platinyum yığını hazırlandı. Bu yığının yüksekliği üç feet, ağırlığı 5322 pound idi. 400 onsluk ve 32 onsluk altın çubuklar, eski İngiliz altınları, Hollanda florinleri ve Iran riyalleri. Pekinden, Broken HilVden, Avustralya’dan, Perudan, San Fransiskodan ve Bunker HilVden gelen gümüş sikkeler. Bu yığının en tepesine de Ingiltere merkez bankasının bastığı birkaç kâğıt para koyduk. Kraliçe bunu çok sevdi ve küçük, üç onsluk bir altın çubuğu hatıra olarak kabul etme nezaketini gösterdi.