Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Başak burcunu yakından tanıyalım

Yeterince zamanı, parası, enerjisi veya fırsatı olmamasından şikâyet edip duran insanlar bu tutumlarını hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirdiklerinde çevrelerindeki insanların üzerinde de yük olmaktadırlar. Kendimizi, verecek fazla bir şeyimiz olmadığına i nandırdığımızda “kara delikler” haline gelip bizim için endişelenen insanların enerji ve ilgilerini de yiyip bitiriyoruz. Şikâyetçi, hiçbir zaman yeterince şeyi olmadığı için şikâyet ettiği zaman, onu dinleyenlerin ihtiyaçlarının fark edilmesine olanak yoktur. Karşınızdakinin sadece sizin düşüncelerinizi ve inançlarınızı ayna gibi yansıtmasını istediğiniz sürece vermek, almak ve dağıtmak ilkesinden de uzak düşmüş olursunuz.

Başka bir suiistimal şekli de, bir mesele hakkında düşünmeye vaktimiz olmadığı için başkalarının fikirlerinden yararlanmaktır. Bu her haliyle hırsızlıktır. Karşılıklı bir diyalogla ortak bir sonuca vanlacağı yerde başkalarının
çözümlerini almak cömertlikten çok uzak bir eylemdir. Bunu alışkanlık haline getirmiş biri, kendi yoğun hayatını bahane ederek karşısındakinin zamanına da el koyduğunun farkına var mamaktadır. Ancak bu koşuşturmaca çoğu zaman kendi isteklerimizi unutturmamakta, daha çok karşımızdakilerin ihtiyaçlarına duyarsız kalmamıza neden olmaktadır.
Bizden bir şey isteyene verdiğimizde, o kişinin daha fazlası için tekrar kapımızı çalma ihtimali vardır her zaman. Bir sefer yeterli değildir, ilk alman yetmemiştir. Bunun altında yatan düşünce, sizin, yani cömert insanın, verecek çok şeyi olduğu için tekrar tekrar verebileceğidir. Eşim ve ben bu tarz tekrar istemelere pek çok kereler maruz kalmışızdır. Hayır kurumla rından gelen teşekkür mektuplarında verdiklerimiz için minnet duyulduğu belirtilirken, bir yandan da tekrar vermemiz istenebilmektedir. Elbette ihtiyaçların hiçbir zaman bitmeyeceğinın farkındayız. Ancak dağıtma sürecinin saygınlığını korumak için sının nerede çizeceğini de bilmek gerekir.

Birisi sizden şahsen borç istediğinde bunu nasıl geri alacağınızı düşünmek yerine parayı hemen vermekte fayda vardır. Bazen ihtiyaç, o kadar büyüktür ki, geri ödeme şartlan önemini yitirmektedir. Yaptığımız cömertliğin, sonradan daha fazlasının istenmesiyle göz ardı edildiğini ya da takdir edilmediğini fark ettiğimizde neler hissettiğimizi iyi anlamalı ve tepkimizi cömertlik prensiplerinden uzaklaşmadan vermeyi bilmeliyiz.