Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Aydınlanma çağında burçlar ve astroloji

indir (1)Sonuçta, Aydınlanma Çağı’nda, akıl herşeye kadirdir ve insanı astroloji gibi batıl inançlarından kurtarabilir. Dü hayat, bilimlerin gelişimine dayanır.

Bu dönemde, astroloji için kaygı verici bir olay meydana gelir. Matbaanın icadından beri astrologlan çok sayıda ve zor hesaplar yapma zahmetinden kurtararak, onlara kolay bir çalışma olanağı sağlayan tablo ve gökgünlüklerinin basımının 1710’dan itibaren yasaklanması. Açılımda ve yükselimde ekvator koordinatlan gezegenlerin konumunu gösteren astronomi yıllıklan, astrologlar tarafından doğrudan kullanılamaz.

Bu verileri, yalnız astrolojide kullanılabilen ekliptik koordi natlanna (enlem, boylam) çevirebilmek için uygun bir hesaplama yapmak gerekir. Şu halde, tam ve kesin bir gök haritası düzenlemek bilginlere özgü bir yöntem haline gelir. Fakat, görüldüğü gibi dönemin bilginleri, küçümsedikleri astrolojiye tamamen sırt çevirirler. Böylece, sadece köylülerin ve şarlatanların falcılığının, net çizgilere sahip olmayan bir astrolojisi lığını sürdürür. Nesnel temelinden ve bilim adamların lesteğinden yoksun kalan astroloji, bu durumda her cesıtt

batınîlik, kabala, el falı, toprak falı ve diğer gizli sanatları kendi içine alarak “uzun bir süre arka planda kalışına” başlar.

Aydın bir kişi ve Voltaire’iıf öğrencisi olan II. Friedrich, işi halkm kullandığı takvimlerdeki kehanetleri yasaklamaya kadar götürmek ister ama, itarazlar onu engellerken, AvusturyalI Marie Therese bu önlemi almakta tereddüt etmez. Bütün “metafizik, simya, el falı” yazılarının ve “diğer saçmalıkların” kaldırıldığı Darmstadt Kütüphanesinde olduğu gibi bazı devlet kütüphanelerinde temizlik hareketine girişilir.

Bu arada, zafer kazanmış rasyonalizme tepki olarak, bazı gizli demeklerin bastırılmış gizli akımlan bünyesinde topladığı görülür: Örneğin, GülHaç ve Masonlar. Bu demeklerde astrolojiyle uğraşılmamıştır ama, G. Welling’in, 1735 tarihinde yazümış ve 1760 ve 1765’de tekrar basüan Opus magocab balisticum et theosophicum’unun ve 1789’da Hamburg’da basılan Figures Secretes des RoseCroix des 16. et 17. Siecles adlı eserin doğruladığı gibi astroloji, felsefi öğretilerin içinde simgesel olarak korunmuş gözükmektedir.

Bu konumlarda astroloji, doğaya dayanan, saygıya değer bir büim olarak sunulur. Bu anlaşılmaz eserler, 1811’de Dichtung und Wahrheit (Şiir ve Gerçek) adlı anılannı yayınlayan ve bu eserin giriş bölümünde kendi horoskobunun yorumuna yer veren Goet he tarafından tekrar keşfedilmiş ve incelenmiştir. Bu açıdan, Goethe’nin Schiller’e yazdığı 8 Aralık 1798 tarihli mektubu incelemek anlamlıdır. Burada Alman romantizmi doğa ve evrene olan özlemiyle birlikte verilmiştir. Astroloji yine de  unutulmaktan kurtulamamıştır.