Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Atroloji Gezegenler Arası Bakış

logoGezegenler arası Bakış Açılan Gezegenlerin boylarılan arasında varolan özel açıya “bakış açısı” denir. Astrolojik gelenek açılan ikiye ayınr:

Uyumlu bakış açılan: “Kavuşumlar”, yıldızlar aynı boylamdadır, “üçgenler” = 120° ve “altıgenler” = 60° (bunlara zaman zaman yanaltıgen= 30° ve beşleme = 150° eklenebilir)

Uyumsuz bakış açıları: “Karşıtlıklar” = 180° ve “kareler” = 90° (bunlara yankare = 45° ve 135° eklenebilir)
Bakış açısı, bir doğum haritasında derece olarak tam değerinde olduğu ölçüde belirleyicidir. Uygulamada, bakış açısının tam değerinin iki yanındaki dar bölgede bulunduğu varsayılır: Yörünge alanı. Yörünge alanının değeri yazarlara göre değişir, en çok kavuşum ve karşıtlık için 10°, kare ve üçgen için 8°, son olarak da, altıgen için 5° kabul edilir.

Gerçek Gökyüzü
Dünya’daki bir noktadan, gökkubbenin yalnızca bir yansı görünür, diğer yan ufuk altında kalır. Tüm astrolojik gezegenler (8 gezegen, Güneş ve Ay) doğudan doğar ve batıdan batarlar. Böylece Dünya’nın kendi çevresindeki dönüşüne paralel olarak görünen gökyüzünü katederler.

Ufuk ve Öğlen Düzlemi Astroloğun önemli bir işi, 10 unsurunu konumlandırdığı zodyakta gerçek ufuk çizgisini tanımlamak ve soma, Güneş’in öğlende en yüksek noktaya ulaştığı başucuna gelen öğlen düzlemini elde etmektir. Bu işlemde, kesin yer ve zamanın belirleyici olduğu açıktır.

Yer, coğrafi olarak enlem ve boylamıyla tanımlanır [9]. 4 noktanın konumlan veya “açıları”: Doğu ufuğu (= yükselen burç = YB), Batı ufuğu (= batan burç = BB), öğle (Başucu = BU), ve zıttı (= ayak ucu = AU), doğumun yıldız zamanına bağlı olarak uy gun tablolarda [10] verilir.