Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Atlantid

Atlantid’i yerleştirmek için M.Ö. 12.000 yılı ileri sürülmüştür. İlerde açıklanacak jeolojik nedenlerle bu tarih kabul edilebilir. Ama, bu kayıp ülkenin yalnız son dönemi olabilir, çünkü Atlantid’in gerçek tarihi onbinlerce belki yüzbinlerce yılı aşmaktadır.

Eflatun. “Kritias” adlı eserinde Atlantid ülkesi için daha geniş bilgi verir. Atlantid’in kuruluşu ile ilgili mitolojik ayrıntıları bir yana bırakırsak adanın madenleri, ormanları, sürüleri ve özellikle bilinen madenleri arasında, altından sonra en değerlisi sayılan Orikalkus bakımından çok zengin olduğunu öğreniyoruz.

Orikalkus’un esrarı hâlâ aydınlanamamıştır. Kehribar ya da bir alaşım olabileceği söylenmektedir. Eflatun’a göre orikalkus’un geniş çapta ticaretini yapan Atlantlar aynı zamanda, ağır işlerde kullanmak için fil de beslerlermiş. Ülkenin başkenti, o Basilea sarayı, duvarları altınla kaplı Klito ve Poseidon tapınağı, limanı dolduran yüzlerce gemileriyle Atlantid’in zenginliğini, görkemini belirtirmiş.

Poseidon’a tapan, bu tannya boğalar kurban eden, spora düşkünlükleriyle ün salan Atlantlar, bir noktadan sonra, Zeus’un gazabına uğruyorlar. Eflatun bu konuyu biraz üstü kapalı geçiyor, ama Atlantid sakinlerinin bozulan tanrısal yönlerine değiniyor.

“Kritias”, Atlantlan cezalandırmak isteyen Zeus’un öbür tannian toplantıya çağırmasıyla bitiyor, daha doğrusu yanda kalıyor. Eflatun’un bu eserini neden tamamlamadığı bilinmiyor. Bazı yorumculan göre, bir hayalin ardından sürüklenen filozof hikâyeyi bir sonuca bağlayamadığından yanda bırakmış, bir daha ona el sürmemiştir.
Ortada bir gerçek varsa da bunu hayalden ayırmak çok güçtür. Bu yüzden Atlantid bugüne kadar sürekli araştınlan, tartışılan bir esrar konusudur. Her ne kadar bunu çözmek amacımızın dışında kalıyorsa da, bu konuyla »Igili yorumlan, görüşleri, elde edilen sonuçlan sıralamanın bu kitabın sınırlan içinde gerekli ve yararlı olabileceği kanısındayız.

•) Yunanca’da oros: dağ, kalkos: tunç demektir
Atlantid konusundaki bilgiler üç ana noktada toplanabilir.
1) Onbinlerce yıl önce CebeUtank m ötesinde, Atlas Okyanusu nda büyük bir ada ya da bir kıta yükseliyordu ve bu adadan başka bir kıtaya belki Amerika’ya geçmek mümkündü.
2) Adanın/kıtanın sakinleri, bir dönemde, Mısır’a kadar iniyor, Mısır/Yunan birleşmesiyle bozguna uğratılıyor
3) Savaştan kısa bir süre sonra ada/kıta bir gün ve gecenin içinde olağanüstü bir deprem/tayfun sonucunda batıyor.
Bu öç ana noktanın yanı sıra şu bilgileri de göz önüne almak gerekir
D Jeolojik verilere göre Atlas Okyanusu’nda batık bir kıta olduğu ihtimali,
2) Jeolojinin desteğiyle böyle bir kıtayı belirli bir çağın İçine yerleştirmek imkânı,
3) Atlantid olayını savunabilecek başka olayların, belgelerin, bilgi ve yorumların araştırılması.