Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Astrolojik Tali (Minör) Açılar

indirKavuşum, karşıt, kare, üçgen ve altmışlık – bu beş açı temel (majör) açılardır. Gezegenlerin birbirlerini temelde hangi yollarla etkilediklerini gösterirler: kaynaşma, gerilim, sürtüşme, uyum ve heves. Bunları iyice kavradığınızda doğum haritası yorumunda büyük bir adım atmış olursunuz.

Bazı haritalarda çok sayıda açı bulunur. Bazı haritalarda ise göreceli olarak azdır. Tipik bir haritada, belki yirmi adet bu tür ilişki söz konusudur. Her biri önemlidir. Her biri haritayı bütünüyle kavramamıza yardımcıdır.

Yirmi açı bile hatırlayabilmemiz açısmdan büyük bir rakamdır. Hepsiyle aym anda başa çıkmaya çalışmak boğucu bir çalışmadır. Hepsi çok önemlidir, ama beynimizin belirli bir süre içerisinde bağlantı kurma kapasitesi konusunda da gerçekçi olmamız gerekir. Gelecek bölümde bir doğum haritasım yorumlarken en belirleyici açıları ayırdetmenin yollarını göreceğiz. Dikkatimizin gerçekten odaklanması gereken noktaları öğreneceğiz. Gezegenler arası evliliklerin kritik olanlarını çözdükten soma, dikkatimizi daha az önemli olanlara yöneltebiliriz.

Beş temel açıya tali açılardan oluşan bir heyet eşlik eder. 51° (septi-les) ve 102° (biseptiles)lik açılar. 150° (quincunx)lik açı. 135° (sesqui-quadrate)lik açı. 40° (novile)lik açı. Her biri “birimler” arasmdaki farklı bir ilişki biçimini tarifler. Eğer düşüncemize bunları da eklersek, birdenbire yirmi adet açıdan altmış veya yetmiş açıya çıkarız. Bu şekilde ulaştığımız noktada her gezegenin tek tek diğer gezegenlerle, aynı zamanda Yükselenle ve Midheaven ile bağlantısı bulunur. Ve işte o anda kulaklarımızdan duman çıkmaya başlar.

Tali açılar gerçektirler. İşlerlikleri vardır. Önemlidirler. Ama onlara tali denmesinin de bir anlamı vardır. Tali açılar temel açılar kadar önemli değillerdir. Sadece temel açılara bağlı kalsak dahi elimizde yeteri kadar veri bulunur. Astroloji öğrenmekte olanlara benim önerim, en azmdan birkaç yıl deneyimlenene kadar, tali açıları unutmalarıdır. Onlarsız da verimli çalışabilirsiniz. Ve onlarla aklınızı karıştırırsınız. Bu açıları incelemek istiyorsanız kitabın arkasındaki kaynakçalardan faydalanabilirsiniz.