Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Astrolojik Gezegen Hareketleri

indir (1)Gezegen Hareketleri

Bir gün boyunca, Güneş, Ay ve gezegenler bir kere doğar ve batarlar. Başka bir deyişle, oniki evi dolaşırlar. Bunun nedeni dünyanın kendi etrafında dönmesidir. Gezegenlerin kendi hareketlerinin bununla hiçbir ilgisi yoktur.

Ancak gezegenler kendileri de hareket ederler. Güneş’in etrafında dönerler. Her gece, onlarm konumlarım yakınlarındaki diğer yıldızlara göre takip edersek, bazı küçük değişiklikler görürüz. Kollarınızı ileri uzatın, başparmaklarınızı birleştirerek ellerinizi açm: Ay’ın 24 saat içinde diğer yıldızlara karşı kattettiği yol bundan biraz daha kısadır. Diğerleri

çok daha yavaş hareket ederler, ama mutlaka hareket ederler.

Birkaç yıl boyunca gezegen hareketlerini gözlersek izledikleri yolda değişiklik olmadığının farkına varırız. Gezegenler Koç’tan, Boğa’ya, sonra İkizler’e ve takip eden diğer burçlara dolaşırlar. Asla Venüs’ü Cas-siopeia’da veya Mars’ı Orion’da bulamayız. Bu imkansızdır. Yoldan çıkmaları gerekir.

Gezegenlerin hiç değişmeden izledikleri bu yol ekliptik’dir ve oniki eşit dilime bölünür. Bu dilimler burçlardır. Burçlar isimlerini takım yıldızlardan alırlar ama gerçekte onlara eşit değildirler. Bu karışık bir konudur ve şimdi bununla ilgilenmemiz gerekmiyor. Şu an için gezegenlerin yıldızlara bağlantılı bir şekilde hareket ettiklerini ve bu hareketin burç değiştirmeyle ölçüldüğünü bilmemiz yeterlidir.

Birçok gezegen hareketi değişkendir. Merkür her burcu yaklaşık bir ayda kateder, ancak bunda belirgin değişiklikler olabilir. Aynı sürede Ay oniki burcu dolaşır. Pluto ise hemen hemen hiç kıpırdamaz denecek kadar az hareket eder.

Örnek haritamızdaki İngiliz doğduğunda, Ekim’in dokuzuncu gününde saat öğleden sonra altı buçukmuş. O zaman Güneş Terazi burcundaymış, bunu bilmemiz için sadece doğum tarihi yeterli. Güneş hemen hemen 21 Ekim’e kadar Terazi burcunda kalır. Güneş’in burç konumu saatten etkilenmez, ama saatin onsekiz otuz olması bize önemli bir şey anlatır: Terazi burcundaki Güneş henüz batmıştır, Güneş altıncı evdedir.

İngiliz eğer birkaç saat soma doğsaydı, Güneş daha da aşağılarda olacaktı. Güneş hâlâ Terazi burcunda. Ama birkaç saat soma altmcı ev yerine dördüncü evde olacak. Bu kısa sürede, Güneş’in burçlardaki hareketi önemsizdir. Ancak evlerdeki hareketi doğum haritasımn yapışım tamamiyle değiştirebilecek niteliktedir.

İşte bu nedenle doğum saati astrolojide önemli bir faktördür. Gezegenlerin burçlarla ilişkisini saptamak için sadece doğum tarihi yeterlidir. Ama bu yapıya evleri eklemek için doğum saatinin bilinmesi gereklidir.

Burçların birbirleriyle sabit bir ilişkileri vardır. Boğa her zaman Koç’u takip eder. İkizler daima Boğa’dan soma gelir. Birisi hareket edince, di9.Ekim.1940

6:30 PM Bu şema kahramanımızın doğduğu zamanı gösteriyor.

Bu şema eğer 1 saat sonra doğsaydı doğum haritasının nasıl değişeceğini gösteriyor.

Diğerleri de hareket eder. Tıpkı bir at arabasının, çubukları numaralanmış, tekerleği gibi. Eğer yedi numaralı çubuğun nerede olduğunu biliyorsak, sekiz ve dokuzu kolaylıkla bulabiliriz.

O Ekim akşamı güneş battığında Terazi de batıyormuş. Yılın o döneminde Güneş ve Terazi bir paket halinde ele alınır. Birini bulduğumuz yerde, diğerini de buluruz.

Ancak biz bundan fazlasını biliyoruz. Batıda Terazi batarken, tam karşısında, doğuda Koç -karşıt burç- yükselmelidir. Ve Balık -Koç’tan önceki burç- yükselmesini yeni tamamlamış olmalıdır. Ve Boğa -Koç’u takip eden burç- doğu ufkunun altında yükselmeye hazırlanmalıdır.

Bu sistem tıpkı at arabası tekerleği gibi çalışmaktadır.

Ve bu doğum haritasıdır. Astrolojinin en temel aracındaki rehberli turumuz sona ermiş bulunuyor. Eğer son bir kaç sayfayı hazmettiyse-niz, örnek haritamızda artık hiçbir şey sizin için bir sır olamaz.

Bu gökyüzü haritası basit olduğu kadar, şimdiye kadar akıl için tasarlanmış en sofistike modeldir. Gezegenlerin, burçların ve evlerin anlamlarını birarada dokudukça, bütün istekleri, özlemleri ve karanlık yönleri, bütün neşeyi, insan hayatının bütün dehşetini kapsayan bir kumaş oluşur. Ve sembollerin her kombinasyonu, her doğum haritası eşsizdir. Astroloji, hiçbir inancın, hiçbir psikoloji sisteminin yapamadığı kadar, bir insanın portresini çizer.

Yine de doğum haritası sadece gökyüzünün haritasıdır. Bu kadar basit bir şey. Onun sembolizmi herhangi bir kadın veya erkeğin gözde teorileri sonucu oluşmamıştır. Kişisel ön yargıların veya tüm kültürlerin mitolojilerinin çok ötesindedir. Onun temelleri daha da derindedir ve çok esaslıdır. Astroloji doğaya, tıpkı bizim gibi kök salmıştır.

Bir dilin tüm gramer kurallarım öğrenebilirsiniz. Yine de iyi bir sözlük olmadan dilinizi yutmuş gibi sessiz kalırsınız. Bu, astroloji dili için de geçerlidir. Bazı pratik deyimleri ezberleyebiliriz ve bu yolla bir kaç basit düşünceyi ifade edebiliriz. Ama, eğer akıcılık istiyorsak, ilk olarak deyim kitabı yerine sözlük satm almalıyız. Sözlük: okuyacağınız 4 bölümün amacı bu. Bu bölümlerde astroloji sözlüğünün otuzdört kelimesi anlatılıyor. Daha soma buna gramer ve dilbigisi kuralları ilave edilecek. Ve ister Kova olun, ister Aslan, eğer bu dili konuşmak istiyorsamz, bu bilgilere gereksiniminiz var.