Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Astrolojide gezegenler

logo“Çocuk gezegen etküerinin doğum anındaki olguları harekete geçirdiği saatlerde dünyaya gelme eğiliminde olmalıdır. Eğer Mars’ın doğduğu anda doğduysan bu bir tasadüf değildir. Etkin, cesur, dinamik bir mizacın var. Doğum anına gelince, organizman tercihen bu yıldız tarafmdan yaratılan etkilere tepki gösterdi. Anne ve babadan, insanların mavi gözler ya da san saçları alması gibi, Mars’m ufkundan ya da öğlen düzleminden sonra doğma eğilimini aldın. En azından etkin, cesur, dinamik mizacı aldığın annenden ya da babandan”.

Anne, baba ve çocukların haritalarında bulunan gezegenler arasındaki benzerliğin aralarında kan bağı olmayan kişilerinkiler arasmda olduğundan daha fazla olması olasılığını test etmek için Gauquelin’ler 1945 öncesinde yeralan 25.000 doğum verisi üstünde istatistik çalışması yapmışlardır. En belirgin sonuç, Ay, Venüs ve Mars için bulunmuş olup, bu daha az açık olarak Satürn ve Jüpiter için de sözkonusudur; Merkür ve uzak gezegenler içinse, hiçbir benzerlik ortaya çıkmamıştır. Yazarlar bu sonuçları bazılarının kabul ettiği bir olgu olan çocuğun bir hormo nal mekanizma yardımıyla kendi doğumunu başlatması olasılığıyla uyum içinde olarak değerlendirmektedirler.

Ayrıca, çok ilginç bir gözlem de, görülen etkileri güneşin etkinliğine bağlayabilme olanağı sağlar. Gerçekten de, kalıtım etkisinin şiddeti Dünya’daki manyetik hareketlere bağlıdır: Önemli konumlar annebabadan manyetik açıdan düzensiz günlerde daha büyük ölçüde alınırlar.

Bu görüşler arasmda yazarların doğumun başlamasmı ve denetim altına alınmasını sağlayan modern doğum tekniklerinin olumsuz etkilerinin farkında olduklarını anlamak kolaydır. Bu teknikler kullanılmışsa, gezegenlerin kalıtımsal etkisi ortadan kalkar.

îşin içine giren mekanizma (ya da mekanizmalar) açısından burada sorunun yalnızca geciktirildiği açıktır, ama bu gözüpek görüşler, yıldızsal ve genetik determinizm arasındaki ilk köprüleri kurmaya çalışma avantajma sahiplerdir.
Burada, kişinin doğum anında, tüm yaşamı boyunca kozmik deneyimler şeklinde etkilerini sürdürecek doğal olsun ya da olmasın olağanüstü şiddetli şoklarla karşı karşıya kaldığını savunan klasik astrolojik görüşlerden uzakta kalmaktayız.