Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Astroloji para Yorumu

logo Balık, Ketu Başak burcundadır. 1931 yılma ait haritada Rahu Balık burcunda Uranüs ile birleşir. 1931’de Uranüs tıpkı 2010 yılında da olduğu gibi Balık burcundaydı. Uranüs’ün tüm zodyakı dolaşması 84 yıl sürer.

Jüpiter ve Satürn 1931 yılında Tarot aç gibi iki kararsız burç olan İkizler ve Yay burçlarında zıt açı yapmışlardı. 2010’da ise yine kararsız burçlar olan Balık ve Başak burçlarında zıt açı yapmışlardı. 1931’de Satürn Plüton ile zıt açı yaparken, 2010’da kare açı yapmıştı. Yani iki haritanın karşılaştırılması benzer gezegensel ilişkileri ortaya koyar ve sonuçlar da benzerdir çünkü her iki zaman periyodunda da konut, iş, bankalar ve ekonominin geneli anlamında büyük kayıplar yaşanmıştır. Mars 1931’de Yay burcunda gerileme durumundaydı, 2010 yılının büyük çoğunluğunda da Yay burcunda gerileme durumunda oldu. Mars Ekim 2009 Mayıs 2010 arasmda gerileme durumundaydı. Mars emlak piyasasını yönetir ve bir gezegen geriye giderken ve güçsüz olduğu bir burçtayken yönettiği alanlarda sorunlar görülür.

Sonraki 10 yıl boyunca, tıpkı 1931-1940 döneminde olduğu gibi fal ve yavaş bir düzelme süreci görüldü. Dip seviyedeki bir ekonomide büyüme yaratmak için birçok değişiklik yapılması gerekti. Tıpkı Başkan Hoover’in büyük bir vergi artırımına gitmesi gibi, Başkan Obama da vergileri yükselten bir düzenleme yaptı.

2010 2012: Bu dönemde politik ve dini konularda görülen kutuplaşmalar birçok seviyede büyümeyi engelleyen bir şey olacak. Farkındalığı büyük anlamda değiştiren birçok olay,

2012 sonrasmda bizi yeni bir dünyaya doğru yönlendirecek. İzleyen yıllarda genişleme ve ekonomide yeni bir bakış açısına, hızlı bir büyümeye yol açacak keşifler görülecek. Savaş ihtimali her zaman kapıda, izleyen 10 yıl içinde tıpkı 1940’larda olduğu gibi kendisini daha da fazla gösterebilir.

2020 2021: Jüpiter Satürn ile Yay burcunda, sonrasmda da Oğlak burcunda Ketu ile birleşiyor. 1960196l’de Jüpiter ve Satürn Yay burcunda birleşmiş ve birlikte Ketu’dan geçmişlerdi. Bu da yine o yıllardakine benzer bir etki yapacaktır. Geçmişte o dönemde düzenli bir büyüme ve genişleme görülmüştü. Genişleme olacak ancak büyüme, genişlemenin uzun süre devam etmesi sonrasmda ortaya çıkacak problemlere bağlı olacak. Dengesizlik bir sonraki zıt açı dönemi olan 2030’da hissedilecek. Oğlak burcundaki Satürn sahte imajlara dayalı bir stabilite yaratacak. Satürn Oğlak burcunda özellikle liderlik ve hükümet açısından güçlüdür ama Ketu’nun Satürn ile olması Satürn’ün tökezlemesine neden olur çünkü sağlam bir temele dayalı değildir.

2030 2031: Jüpiter ve Satürn Akrep ve Boğa burçlarında zıt açı yapacaklar. Satün Boğa burcunda Ketu ile birleşecek, Jüpiter ise Akrep burcunda Rahu ile birleşecek. Bu çok karışık sonuçlara neden olacak çünkü Rahu Jüpiter’i engeller ve Satürn Ketu ile çok iyi sonuçlar vermez. Akrep ve Boğa burçları para meseleleri ile ilgilidir. 2000 yılında Jüpiter ve Satürn Boğa burcunda birleştiğinde finans piyasaları stabil bir düşüş trendine girmişti. Ama Jüpiter’in Akrep burcunda olması olumludur ve Satürn Boğa burcunda iyi sonuçlar verir. Burçlar gezegenler açısından iyi ancak Rahu ve Ketu ile kombinasyonları sorunlara neden olur. Bazı işler çok iyi giderken, bazıları başarısızlığa uğrayacak. Ekonomi geleneksel bankalardan, henüz icat edilmemiş olan bir şeye doğru kayacak.

2040 2041: Jüpiter ve Satürn Terazi burcunda Ketu ile birleşecek, Jüpiter Terazi burcunda çok iyi sonuçlar vermez ancak Satürn burada güçlü konumdadır, bu yüzden ekonomiye yaran olacak. Her iki gezegen de Ketu ile birleştiği için büyüme yavaş ve stabil olacak. Terazi denge burcudur ve siyasi partileri birleştiren bir birlik bilinci yaratır. Bu olumlu gelişme büyümenin devam etmesine ve Altm yıllara doğru ilerlemeye yol açacak.