Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Astroloji nedir? Astroloji Bilimi

indir (1)ASTROLOJİ en kapsamlı bilim ve ilim dalıdır. Bilinen ya da bilinmeyen tüm evrensel yasalar, gezegenlerin hareketleriyle, birbirleriyle yaptıkları açılarla işlemektedir. Hem kâinatın hem de yaşayan tüm can lılann yaşam planlan, bu yaşamda geçirecekleri deneyimleri, gezegenlerin etkileriyle oluşum alanında var olmaktadır. Dünyaya gelmiş hiçbir insanın yıldız haritası bir başka insanın yıldız haritasıyla asla ve asla aynı olamaz. Çünkü hiçbir insan aynı anda aynı yerde doğamaz. Aynı yerde doğum yapan iki kadın üst üste yatamayacaklan için yan yana olmak durumundadırlar.

Aynı salisede çocuklannı doğursalar bile aralannda var olan ıo santimetrelik bir aralık gökyüzündeki gezegenlerde milyarlarca kilometre uzaklığa tekabül edecektir. ıo santimetre fark gezegenlerin aynı yerde olmasını imkânsız kılacaktır. Aynı anneden doğan ikizler için de durumda aynıdır, çünkü mutlaka bebeklerin biri önce gelecektir; aralann daki saniyelik fark, gezegenlerin çok geniş mesafelerde yer değiştirmelerine tekabül edecektir. Bu nedenle her bireyin yıldız haritası diğerinden kesinlikle farklıdır, her canlı, her birey eşsiz ve benzersizdir. Parmak izlerimizin farklı olması gibi hepimizin yaratılış özellikleri ve planlan birbirinden farklı ve kişiye özgüdür.

Şimdi insanın oluşum aşamalanna kısaca bakalım:
ı. Allah insanı pişmiş çamurdan yarattı. Toprakla suyu kanştınp çamur yaptı, hava ile ateşi körükledi ve pişmiş çamur yaptı. İnsan bu dört unsurun bileşimi olarak yaratıldı. Bu ilk yaratım aşamasında insan hayvani özelliklere sahipti.

2. Allah iki toplumdan biri olan insanı halife seçmeye yani kendi adına dünyada yönetim hakkı vermeye karar verdi ve O, insana kendi sıfatlarını taşıyarak halife olmayı önerdi, insan da ilk yaratılışında cahil ve zalim olmasına rağmen bu emaneti yüklendi. (Diğer toplum cin toplumudur).

3. İnsanın halife olabilmesi için Allah insana düşünmeyi, düşüncelerini ifade edebilmeyi öğretti, irade ve vicdan verdi, seçim yapabilme yetisi verdi ve en önemlisi kendi sıfatlarından insanlara kodlar yükledi ki insan güç, kudret, meliklik, yetenek gibi özelliklere sahip olabilsin. Yani ruhundan üfledi. Ve insan halifelik sıfatlarını yüklenerek, düşünüp ifade ederek, seçim yaparak diğer hayvani yaratılmışlardan üstün hale geldi.

4. Tüm insanlar mitoz bölünmeyle cinsiyetsiz olarak yaratıldı ve sırası gelen deneyim dünyasına geldi. (Adem Havva kıssasına inanmayın, araştırın.) Kimileri isyankâr olup, acımasız, zorba ve kibirli davranarak hayvanımsı oldu, kimileri kurban psikolojisinde yaşayıp yaşamlarını yönetemedi, birileri tarafından güdüldü, deneyimlerini geçemedi, kimileri de tam da Allah’ın isteği gibi halife olarak kendilerine armağan edilen gücü ve kudreti kullanarak yaşamlarında başarıya ulaştı. Ve halen insan ırkının halifeliği hak edip etmediğini gösterme sınavı bu şekilde devam etmektedir.

5. İnsan dünyaya doğduğu anda gökyüzünde gezegenler karşıladı onu. Gezegenlerin etkisiyle kişiliği aktive oldu, hangi gezegenlerin etkisi daha yüksekse onların özelliklerini taşıdı. İnsanın dünyada çalışacağı dersler kendinde eksik ya da olumsuz olan sıfatları güçlendirmek oldu. Yine doğduğu anda onu karşılayan gezegenler birbirleri arasında belirli açılar yaptı. Bu da yaşam yolculuğunda hangi tarz deneyimlerden geçeceğini belirledi. Doğduğu gün gibi öleceği gün de baştan belli oldu. Buna mutlak plan dendi.

İnsan zayıf karakteristik özelliklerini güçlendirsin ve bu şekilde tekâmül edebilsin diye gökteki gezegenler sürekli hareket ediyor, transitler yapıyor, açılar oluşturuyor ve bu şekilde hipofiz bezimize sürekli kozmik ışınlar gönderiyorlar. Her transit, her açı bizler için fırsatlar ve sınavlar oluşturuyor. Pek çok insan geldi geçti dünyadan, kimi zayıf yönlerini güçlendirerek sınavlarını kazandı, kimileri ise zamanını boşa geçirip, ben değişemem dedi ve sınavını kaybetti. Güzel haber şu ki biz halen dünyadayız ve gezegenler hareket ettikçe tekâmül edebilmek için karşımıza fırsatlar çıkıyor. Gelen deneyime karşı bizim seçimimiz ve duruşumuz kendi kaderimizi belirlememizi sağlıyor. İşte bu da muallâk (seçimlere bırakılan) plandır.

Allah’ın sıfatları olan Esmalar, tüm gezegenlerden kozmik ışınlar halinde akış yaparak, doğduğumuz anda zihinlerimize kodlanır ve aktive edilir. Örneğin, Venüs gezegeninden aşk, sevgi, uyum, huzur yani “Ya Vedud”, “Ya Latif’ gibi esmalann ışınları akış yaparken, Mars gezegeninden savaş, rekabet, zorbalık yani “Ya Cebbar”,” Ya Kahhar” gibi esmalar akış yapmaktadır. Bu sıfatların kodlanarak aktive edilmesiyle, kişilerin karakteristik özellikleri oluşmaktadır. Gezegenlerin hareketleriyle de kişinin tekâmülü için gerekli olan deneyimler oluş alanında kendini göstermektedir.