Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Astroloji Burçlara İlişkin Açıklama

İstasyonlara İlişkin Açıklama

Bir gezegen sabitken gücünün en yüksek noktasındadır. Bir gezegen geri gitme sırasında yön değiştirdiğinde duruyormuş gibi gözükür, buna istasyon adı verilir. Bunlar güç noktalandır ve dikkate alınmaları gerekir. Jüpiter ve Rahu’nun bir olay öncesinde durakladıklan noktalar çok hassas bölgeler haline gelir. İstasyonun dereceleri çok hassas bir noktayı işaret eder ve bir mayın gibi tepki verir. Bir gezegen bu hassas noktalardan geçtiğinde ya da onlara açı yaptığında bir olay ortaya çıkar. Bu dereceler bir diğer gerileme döngüsü ortaya çıkana kadar aktif olarak kalır, sonrasında yeni bir hassas nokta ortaya çıkar. Bu örneklerde hassas istasyon noktalan gözlemlenebilir. Jüpiter için istasyon noktalan Jüpiter’in geri gitmeye başladığı ve ileri gitmeye başladığı noktalardır. Jüpiter’in bir yıl içinde geri gitmeye başladığı tek bir nokta ve ileri gitmeye başladığı tek bir nokta söz konusudur. Yani dikkate alınması gereken iki istasyon noktası vardır. Jüpiter

yılın yaklaşık 4 ayı boyunca geri gider ve bu sırada zodyakta yaklaşık 10 derece geriler. Yani ileri gitmeye başlamadan önce oluşacak istasyon noktası geri gitme sırasında oluşan istasyon noktasından 4 ay sonra ve geri gitmenin başladığı noktadan 10 derece daha geride oluşacaktır.

Rahu ve Ketu tutulma zamanlarında duraksamış gibi gözükür. Ay düğümleri iki ya da üç ay boyunca sabit kalırlar. Bu durum yılda iki kere, altı ayda bir, güneş tutulması olduğunda gerçekleşir. Bu Rahu ve Ketu’nun en güçlü olduğu zamandır ve zodyakta hassas bir nokta yaratır, transit bir gezegen bu noktadan geçtiğinde bir olay meydana gelir. Doğum haritasında yer alan bir gezegene bu transit istasyon dereceleri tarafından açı yapıldığında kişinin hayatmda bir olay meydana gelir.

Tüm bu değişkenler hayatın akışını değiştiren olaylar olduğu sırada ortaya çıkan olaylara göre değerlendirilir.

Bir astrolog olarak tahmin için birçok faktörün göz önüne alınması gerektiğini biliyorum ama bu teorinin ispatını basit bir şekilde yapabilmek için sadece bu değişkenleri dikkate alıyoruz.