Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Aslan burcu özellikleri

indir (2)Aslanlar dünyayı’ korumaya yardım etmek için doğmuş ileri görüşlü, lider ve öğretmen vasıflarına sahip insanlardır. Çoğu Aslan, toplulukları eğitmek, yüksek ideallere teşvik etmek, gezegendeki yaşam kalitesini artırmak ya da insanları, hayvanları ve çevreyi korumaya ilgi duyar. Aslan burcu yaşamlarının önemli bir amacı olduğuna, yazgılarının ortalama insanlarınkinden daha yüce olduğuna inanırlar. Bu karizmatik kişiliklerin çoğu lider ve öğretmen gibi rolleri benimserken, diğerleri de insanlara müzik, sinema ya da değişik sanat formları yoluyla ulaşmayı tercih ederler.

İleri görüşlü oldukları için, gelecekte ne olacağım gönül gözleriyle görebilirler. Hayatı üçüncü gözleriyle ya da içsel vizyonlarıyla algılarlar. Genelde konuşurken görsel terimler kullanırlar, “görüyorum”, “gözümde canlandırıyorum”, “hayal ediyorum” gibi. Bir sanat eserinin bittiğinde nasıl olacağım daha yaratmaya başlamadan, bir evin nasıl görüneceğini daha inşa etmeden, bir projenin son halini daha tamamlamadan görebilirler. Dikkatlerini verdikleri her şeyin gelecekte ne durumda olacağını bilebilirler.

Çağımız Aslan burcu çağı olduğu için, yapmaları gereken şeyleri yerine getiremeyen Aslanlar bir tür içsel dürtü, hatta içsel bir deprem yaşıyorlar. İçlerindeki gizil kuvvet onları ayağa kaldırır ve harekete geçmelerini, hayattaki amaçlarını gerçekleştirmelerini sağlar. Aslanlar dünyaya önemli şeyler yapmak için geldiklerini bilirler. Ama her zaman bu önemli şeyin ne olduğunu ya da bunu nasıl yapmaları gerektiğini bilmezler.

Aslan burcu yaşlı ruhlardır. Almış olabilecekleri her tür resmî eğitimin ötesinde, doğuştan gelen bir zekâ ve mantığa sahiptirler. Bildikleri şeyleri nasıl öğrendikleri her zaman muammadır. Gördüklerinin sağduyunun eseri olduğuna inanırlar. Diğer insanların neden onların gördüğü şeyleri göremediğini merak ederler. Bu hayal gücü kuvvetli Aslanlar, içinde yaşadıkları dünyanın kalitesini yükseltmek için uğraşırlarken, hayatlarının sabit, düzenli, talimin edilebilir ve alıştıkları gibi kalmasını tercih eden insanların keyfini bozabilirler.

Aslanların, kendi alıştıkları hayatı tehdit ettiğini düşünebilirler. Ama Aslanlar dünyaya, diğer insanlara ilham vermek ve değişim yaratmak için gelmişlerdir. Onlar gezegendeki İletişimcilerdir ve seslerinin duyulmasını isterler.

Çoğu Aslan, daha çocukken kendini insanlardan soyutlanmış ve insanların anlayamadığı bir birey olarak bulur. Dünyaya uyum sağlayamadıklarını ya da buraya ait olmadıklarını hissederler. Çoğu yetişkin Aslan da böyle hissetmeye devam eder. Daha ortaya atılmamış fikirleri ve kavramları hissederler. Düşünceleri kitlelerin ötesinde olmasından dolayı model aldıkları çok az kişi olsa bile, Aslanlar için fikirlerim gerçekleştirmelerinde onlara ilham verecek rehberler bulmaları faydalıdır.