Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Aslan burcu özellikleri

Gezegeni: Güneş

Elementi: Ateş

Uğurlu Rengi: Sarı

Güneş
Dünya’ya hayat veren güç olarak tanımlanır. Otorite, canlılık ve gücü temsil eder.
Tüm canlılara yaşam veren güneştir, diğer gezegenler onun etrafında döner. Güneş ile birleşen bir gezegen gücünü kaybeder, ona çok yaklaşan gezegenler ise gerilemeye başlar. Güneş kendi ekseni etrafındaki dönüşünü ise 25 günde tamamlar.

Güneş, arındırıcı erkeksi enerjiyi simgeler. Saygın, otoriter, soylu ve güçlü bir karakter olarak tanımlanır. Koruyucu ve dengeli bir yapıya sahiptir.

Güneş’in Ay, Mars ve Jüpiter ile pozitif; Satürn, Venüs, Rahu, Ketu ile negatif; Merkür ile nötr bir durumu vardır.
Astrolojik olarak her ay bir burçtan geçen Güneş, Koç’ta yükselir, Başak’a gelene kadar güç kaybeder, Terazi’ye geldiğinde enerjisi hızla düşmeye başlar ve Balık’ta ise en güçsüz konumuna gelir. Oradan Koç’a geçerek bir kez daha doruğa çıkar. Güneş Aslan’ın yönetici gezegenidir.

Ateş
Ateşin özelliği enerji dolu, hevesli, atak ve genelde pozitif olmasıdır. Ateş elementi insanları doğuştan liderdir, âdeta bir mıknatıs gibi etrafındaki insanları ona teslim eder ve ışıltılı karakterleri ile kolaylıkla etkileri altına alabilirler.

Son derece cesur ve girişken oldukları için yaşam gücünü ve canlılığı yönetirler. Baskıya dayanamazlar, şişkin egoları bireyselliklerini ve özgürlüklerine olan düşkünlüklerini arttırır.
İşleri ne olursa olsun yaptıkları işe kendi damgalarını vururlar ve yaptıkları her işe mutlaka gösteriş katarlar.
Bu elementin insanlarının en gelişmiş duyusu, görme duyularıdır. Hızlı hareket etme kabiliyetine sahiptirler. Düzeni çok severler. Hayatı organize yaşamayı isterler.

Ajandaları önceden yapılmış programlarla doludur. Bireysel hareket etmeyi tercih ederler. Eğer katı iseler; genellikle soğuk ve ilgisizdirler, uzlaşması güç olur. Sık sık yalnız kalmaktan hoşlanırlar. Esneklerse; çok sosyaldirler, etrafları insanlarla çevrilidir.

Sarı
Hafiflik, havadarlık, neşe, denge, derinlemesine etki ve zekâyı temsil eder.
Gözün görebildiği renk skalasında sarı, tüm renklerden daha fazla ışık içerir. Güneş ve altınla ilişkilendirilir. Dağınık kabul edilen bir enerjidir ve sınırsızlığından dolayı sarıya aşırı maruz kalmış insanlarda yanılsama, kafa karışıklığı meydana gelebilmektedir. Bu renk çok fazla ışık barındırır, dolayısıyla insanın konsantrasyonunu kolayca kaybetmesine ve gerçeklikten kopmuş gibi hissetmesine neden olur.

Bununla birlikte sarı, sıcak bir renktir. Turuncu veya kırmızıya kıyasla daha düşük olmasına rağmen ısı yayar.
Sarı morali yükseltir ve insanlara rahatlık, hafiflik hissi verir. İnsanlar bu renge olumlu cevap vermektedir. Umudu temsil eden bir renktir.

Sarı ana renklerden biridir; yani başka renklerin karışımı ile elde edilen bir renk değildir. Örneğin turuncu, sarı ve kırmızının karışımı; yeşil, mavi ve sarının karışımıdır. Doğal renklere kıyasla, ışıkla ve ışıyan ruhlarla en fazla bağdaştırılan renk sarıdır.

Sarı, kişisel gücümüz ve maharetimizle en kolay bağdaştırılan renk olma özelliğine sahiptir. Altınla olan bağlantısından dolayı servet ve değerle ilişkilendirilir. Kendine değer verme, özgüven, kendinden emin olma, kişisel güç ve seçme özgürlüğü gibi unsurların çakrası olan Solar Pleksus’un (Güneş Sinir Ağı Çakrası) rengidir.
Sarı özsaygıyı sembolize eder. Bunun yansımalarına özgüven seviyemizde ve diğer insanlarla olan ilişkilerimizi değerlendirme biçimimizde rastlayabiliriz.

Kendimize olan güvenimiz ile kişisel gücümüz kim olduğumuzu, hayattan ne istediğimizi ve neler beklediğimizi gösterir.

Sarı renk egonun değişik unsurlarını da temsil eder.

Fazlası olması durumunda aşırı gelişmiş bir ego, eksikliği olması halindeyse korkak bir karakterden söz edilebilir. Zaman zaman bir kahramanın cesaretine ihtiyaç duyarız. Sarı bunun için gerekli olan enerjiyi sağlayabilir.
Sarı, diğer tüm renklerin neredeyse tamamıyla uyum içindedir ve varoluşun diğer titreşimleriyle beraber kendiliğinden kaynaşma kuralını temsil eder.

İçinde en fazla ışığı barındırmasından ötürü sarı, aydınlanma için kullanılan bir semboldür. Renkler arasında en fazla yansıtıcılık özelliğine sahip olandır ve dışarıya doğru yayılıp ilerler. Diğer renkler ışık eklenmesiyle birlikte koyulaşırken, sarı ışığa tamamen doyması halinde en parlak olan renk tonlarından biridir.

Sarı, ilkbaharın özelliklerini yansıtır ve beklenen sıcaklığın habercisidir. Bahar geldiğinde ilk açan çiçekler sarıdır.