Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Aslan Burcu Esmaları

indirEl Mani: Allah dilediği oluşumun gerçekleşmesine engel olur. Olumsuzlukların gerçekleşmesinden endişe eden kişiler bu esmayı “Ya Mani” şeklinde zikredebilirler. Aslanlar bu esmanın gücüyle haksızlığın, kötülüğün olmasına engel olmayan çalışan kişilerdir. Yapılarındaki Kadir esmasının da gücüyle olumsuzluklara engel olma konusunda hem güçlü hem de cesaretlidirler.

El Melik: Allah, Melik sıfatıyla tüm kâinat üzerinde yönetim hakkına sahip tek güç ve kudrettir. Bizlere armağan olarak verdiği sıfatlarıyla her birimizi halife kılmış ve yaşamlarımızı yönetmemiz için bizleri melikler ilan etmiş ve bu şekilde bizleri onurlandırmıştır. Kul olmak Meliklik sıfatını yaşama geçirerek Allah a halife olduğumuzu gösterebilmektir. Olumlu etkiler almış Aslanlar, Melik olma sıfatlarını daha kolay harekete geçirebilirler çünkü bu gücü kullanma yetisine daha çok sahiptirler, bu nedenle de kibirle sınanırlar. Diğer gezegen etkisinde olanlar da kurban psikolojinden çıkarak Meliklik sıfatlarını ortaya çıkarmakla yükümlüdürler. Bu nedenle herkesim “Ya Melik” esmasını Güneş saatinde şifre adedi kadar zikretmesi çok önemlidir. Böylelikle yaşamlarınızın idaresini ellerinize alacak ve Allah’ın istediği gibi halifeler olabileceksiniz.

El Muizz: Şan ve şerefi yükselten anlamına gelen bu güzel esmanın enerjileri Aslanlara ve güçlü Güneş etkisi alanlara daha yüksek oranda kodlanmıştır. Bu nedenle Aslanlar için şan ve şöhret sahibi olmak çok önemlidir. Bunlara diğer burçlardan daha kolay sahip olabilirler ancak sahip oldukları bu değerlerle ilgili de tekâmül sınavından geçerler. Şan ve şöhret sahibi olmak isteyenler bu güzel esmayı Güneş zamanlarında “Ya Muizz” şeklinde zikrederek kendilerine kodlanmış bu esmayı aktive edebililer.

El Mukıyt: Yarattığı tüm canlıları koruması altına alan, onların ruhlarını ve bedenlerini besleyen rızıklan ulaştıran anlamına gelen, Allah’ın çok güzel bir sıfatıdır. Olumlu etkiler alan Aslanlar ve Güneş etkisindekiler de kendi himayesi altında olanları korur ve onların bakımlarını üstlenir. Kaynağını Allah’a özgüleyerek yapılan bu eylem kibir içermediği sürece çok güzel bir insani davranıştır. Tehlikelerden korunmak isteyenlere önerilen muhteşem bir Esma’dır.

El Muktedir: Her şeye gücü yeten, her şeyi yapmaya kadir olan tek yüce kudret olduğunu bize bildiren Allah’ın çok güzel bir sıfatıdır. Allah’ın bu gücüne ve kudretine inanan ve esmayı “Ya Muktedir” şeklinde Güneş saatinde şifre sayısınca zikreden kişiler, Allah’ın kendisine armağan olarak verdiği kuvveleri harekete geçirerek yapmak istediği işleri gerçekleştirebileceklerdir. Güneş etkisi atında olan kişiler, kendilerinde dozu daha yüksek olarak kodlanmış bu güzel esmanın gücünü doğallıkla harekete geçirerek, yapmak istedikleri işlerde muktedir olabilmektedirler. Bu kudret de Aslanların tekâmül sınavıdır. Kendilerindeki gücün kaynağının Allah olduğunu her zaman hatırlamalıdırlar.

Er Rafi: Yükselten, zirveye ulaştıran, yüksek mevkiler veren Allah’ın çok güzel bir sıfatıdır. Aslanlar doğumları esnasında Güneş’ten aldıkları kozmik ışınlarla diğerlerine oranla daha kolay yükselir ve mevki sahibi olabilirler. Bu gücü içlerinde doğallıkla bulurlar. Mevkilerinde doğru ve güzel işler yapıp yapmayacakları da, şımarıp şımarmayacakları da tekâmül sınavlarıdır.

Er Rahıym: Merhamet sahibi Allah tüm yarattıklarını merhametiyle, sevgisi ve şefkatiyle yaratmıştır. Ruhlarımıza merhametini kodlamıştır. Merhamet enerjisi Güneş’ten gelen kozmik ışınlarla varlığımızda aktive olur. Güneş’in etkilerini güçlü alan kişiler daha merhametli davranış modelleri gösterir. Merhametli olmak ya da merhametsiz olmak yaşamda hepimizin tekâmül sınavıdır.

Er Raşid: Doğru yolu seçebilme yeteneğini ve neyin doğru olduğunun idrakini veren Allah’tır. Bu bir tür olgunlaşmadır. Kimileri daha erken kimileri daha geç olgunlaşır, yani doğru olanı idrak edebilir. Aslanlar Güneş’ten aldıkla n kozmik etkilerle Raşit olma durumuna daha çabuk ulaşırlar.

Es Sabur: Sabır, bilinenin aksine, başına gelene boyun eğme değildir. Sabır, inandığın değere sapasağlam yapışmak ve hiçbir şeyden etkilenmemektir. Aslanlar, inançlarındaki eminlik duygusunu, sarsılmaz inancı daha çok yaşarlar ve hedeflerine kilitlenir, arzu ettiklerine sahip olurlar. “Ya Sabır” şeklinde Güneş saatinde şifre sayısı kadar zikir çekmek kişinin inancını, eminlik duygusunu ve sapasağlam dimdik durabilmesini sağlar.

Es Selam: Selam, güven enerjisidir. Güven enerjisinin kozmik ışınları Güneş’ten akarak bizlerin kodlarını aktive eder. Olumlu etkiler altındaki Aslanlarda yaşamın akışına güven, kendi iç güçlerine duydukları güven daha kolay aktive olur. Kendini güvende ve emin hissetmek isteyen kişiler ”Ya Selam” esmasını Güneş zamanlarında zikretmelidirler.

Eş Şekur: Şükretmek bir minnet göstergesidir. Allah’a şükredene Allah da şükreder. Nankör olmayan kişi şükreder. Güneş’in frekanslarıyla zihnimizde aktive olan şükür enerjisi doğal olarak Güneş’ten olumlu etkiler almış kişilerde daha yüksektir.

El Vali: Tüm kâinatı koyduğu yasalar sistemiyle idare eden Allah’ın bu güzel sıfatı Güneş etkisiyle bizlere akar ve zihinlerimizi aktive eder. Güneş’ten olumlu etki alan kişilerde ve daha ziyade Aslanlarda sistematik bir şekilde idare edebilme yetisi daha yüksektir.

Zü’l Celal i ve’l Ikram: Sonsuz cömertliğe sahip Allah’ın bu güzel sıfatı da Güneş’ten gelen kozmik ışınlarla zihinlerimizi doğumumuz esnasında aktive eder. Güneş etkisinde doğmuş kişilerin cömert olması bu kozmik etkilerin daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Yaşamlarında öngöremedikleri kadar güzelliklerin olmasını isteyen herkese önerilen muhteşem bir Esma’dır.

Aslanlar kendi gezegenleri olan Güneş’ten akan bu esmaları zikrederek güçlerine güç, güzelliklerine güzellik, bereketlerine bereket katarlar. Güneş’e ait bu sıfatların kendilerinde tezahür etmesini isteyenler Güneş vakitlerinde sayısınca zikretmelidirler.