Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Armagedon Kehanetleri

Mesihi dönem Tanrının krallığının yeryüzünde kurulduğunda, sadece Yahudi ve Hıristiyanlar için değil, BÜTÜN ULUSLAR için tam bir huzur dönemi olacaktır:

1. İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.

2. RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.

3. RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

4. Yoksullan adaletle yargılayacak, Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, Kötüleri soluğuyla öldürecek.

5. Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.

6. Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak birlikte yatacak, Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, Onlan küçük bir çocuk güdecek.

7. İnekle ayı birlikte otlayacak, Yavrulan bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek.

8. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

9. Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak.” ÇTevratYeşaya11)