Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Amerikada Tarot Falı Eğitimi

Zekâ Bilimine olan ilgi, 1969 ile 1972 arasında öyle hızla arttı ki, 1971 yazında SCI üzerine oturtulan daha yüksek tam bir eğitim programını sunmak için bir Uluslararası Üniversite kuruldu.

1972 başlarında tüzel bir kişilik kazanan Maharishi Uluslararası Üniversitesi (MIU) şimdi Iowa, Fairfield Üniversitelerinde olduğu kadar Birleşik Amerikanın birçok kentlerinde ve yabana ülkelerde lisans ve doktora derecesinde programlar sunmaktadır. Birçoğu Amerika’da ve Avrupa’daki kürsülerini bırakarak MIU öğretim kadrosuna kadlan birçok profesör, SCI’nin öğrenime anlam ve başarı kazandıran bir temel verdiğine inanmaktadırlar. Üç yıldır meditation yapan otuz beş yaşında bir MIU profesörü izlenimlerini şöyle tanımlıyor:

“SCI, eğitimin ana temelini geri getirmektedir. Burada MIU da öğretim deneyim öğretmen olduğum zaman zihnimdeki ideali yerine getirmektedir. Uyanıklığın yücelmesi izlenimi üzerine oturtulan tüm eğitim süreci, tam bir başarıya yükselmektedir. Her şeyin amacını görebiliyorsunuz. Öğrencilerin eğitime sanlma ve büyük başarılan programın her yönünü olağanüstü yapıyor ve bunun bütünleştirici yönü burada sürdürülmekte olan öğrenimlerden hiçbirinin etkisiz olmamasını sağlamaktadır. SCI öğrencinin gerçekten zekâ ve kişisel yönden gelişmesine yardımcı olmaktadır.”

Benzer olarak, dört yıldır Meditation yapan otuz sekiz yaşında bir MIU matematik profesörü şöyle anlatıyor:
“Harward’da bir süre eğitim üyeliği yaptım. Sonra burada göreve başladım. Eğitim yönünden burada SCI ile yapabildiğim son derece yararlı oldu. Çok derin matematik kavramlar yeni başlayan öğrencilere etkili bir biçimde tanıtılabiliyor.
Matematik mantığı ve dizi kuramı gibi çok soyut fikirler ve en yeni matematiksel gelişmeler, SCI yoluyla Meditation yapan öğrencilere hemen anlaşılabilir bir biçimde sunulabili yor.

Matematikte herhangi bir temel düzeyleri olmadan da en soyut ilkelere hâkim olabiliyorlar ve bu birleştirici görüşle bu ilkeleri matematikçilerin bile anlamadığı bir biçimde anlıyorlar. Ve tüm bu bilgiler onlar için o kadar canlı ki bunu uygulamada bir çok yol bulacaklarını sanırım.”

MIU ya kaydolan öğrenciler, programlara çok ilgi duymaktadırlar. Örneğin üç yıldır Meditation yapan yirmi beş yaşındaki bir öğrenci şöyle diyor:

“Brendizi’de Sosyoloji derslerini İzledim. Fakat orada, çok «ma« harcadım. MlU’da SCI öğretimi çok önemli bir yaşantı oldu. Bana öyle geliyorki dört yıllık kolej yaşamımda kazanmayı umduğum tüm değerleri birkaç hafta içinde elde ettim. Bu sadece bilgi yönünden değil fakat düşünebilme yönünden oldu. Transcendental Meditation yaşantısı bu süreç için gereklidir. Çünkü herhangi bir şeyi bilmek için zekâ gereklidir.

Zekâ ne kadar varsa, herhangi bir öğretim alanında da o kadar çok anlam vardır. Ve zekânın derinliklerinin ışığında ele alınan her konuda aynı temel kanunları görürüz. Bunlar yaradılışta orta* ya çıkan ve çeşitli alanlarda anlatılan kişisel yaşantılara uygulanabilir. Öğrendiğim her şey yaşamımla tümüyle bütünleşmektedir.

MIU, Kolejlerin müfredat porgramlanna yenilik getirmiştir. Transcendental Meditation öğrenimiyle birlikte ilk yılda bir ay süreyle Maharishi’nin videoteyp Kursları, bilinç ve bilginin temel ilkelerini tanıtma yönünden derinliğine incelenir. Bu kurs, ilk yıl programının geri kalan ü için bütünleştirici bir odak noktası durumundadır. Geri kalan sürede yirmi dört ayn bilgi alanında birer haftalık yoğun kurslar düzenlenmiştir.

Öğrenciler buna ek olarak birer aylık dört ilerleme kursuna katılırlar ve ilk yılın sonunda diplomalı Transcendental Meditation öğretmenleri olurlar. Her öğrenci ikinci ve üçüncü öğretim yılından önce iki aylık bir hazırlık kursa geçirir.

Kişisel izlenim yönünden, daha ileri kurslarla birlikte ikinci yıl bir ay süreli fizik, matematik, biyoloji, psikoloji, edebiyat, örgütlenme ve yöneitm derinleşme kurslarım içerir. Öğrenciler bundan sonra sosyal ve fen bilimlerinden bir ana dal seçerler. Öğrenciler bu programı yerinde bulmuşlardır.

SCI yoluyla, Akademik başarıların yükselmesi yolundaki par* lak bildirimleri deneyen Hawai Üniversitesinden Roy W. Collier, kolej öğrencilerinin Transcendental Meditation’ye başlamadan önce ve başladıktan sonraki ortalama notlarım inceledi. O, bilgileri Hawai Üniversitesindeki
eski öğrenci kayıtlarından topladı.

İnceleme geçmiş kayıtlara oturtulduğundan, bilgiler tamamlandıktan sonra yürütüldü. Öğrencilerin çalışmaları da bu incelemeden hiçbir biçimde etkilenmedi. Bağlantı kurulan yirmi dokuz öğrenciden yalnız yedisinde bir sömestr ya da daha fazla kolejde okumuş olmak ve Transcendental Meditation öğretiminden sonra üç sömestr okumak şartı arandı.

Standart dört notluk bir ölçü ortalama alınarak, 4 = A, 3 = B, 2 = C, 1 = D 1. Collier öğrencilerin ortalama not derecelerinin grafiğini çıkardı.

Collier şu noktaya dikkatimizi çekmektedir: “Tarihsel tecrübeler ilk sömestr çıkarılınca öğrencilerin not ortalaması Akademik yaşantılarında aynı düzeyde kaldığını göstermektedir. Bununla birlikte topladığı bilgilere göre, Transcendental Meditation’ye başlandıktan sonra, ilk sömestr de ortalama 0.17 puan yükseldi; ikinci sömestr de aynı düzeyde kaldı ve üçüncü sömestr de yükselişini sürdürdü. Orme Johnson ve Heaton çeşitli Amerikan Üniversitelerinde benzer bir araşıtrmada meditation yapan öğrencilerde ortalama notlarda daha büyük bir yükselme görüldüğünü belirttiler.

Amerikada Eğitim