Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Amerika’da burçlar ve astroloji

8822-1_31102011131634_29926Amerika Birleşik Devletleri komitesiyle olan ilişkiler daha uzun ve daha karmaşıktır. Amerika komitesinden (CSICOP) P. Kurtz, (anti astrolojik makalenin yazarlarından biri) bir istatistikçi olan K. Zellen’den yardım ister. Bu kişi, astronomi alanında olası bir yanlışı yakalayabilmek için aynı gökyüzü altmda doğan şampiyon sporcular ve aynı günde doğup şampiyon olmayanlara ilişkin bir liste üzerinde çalışmayı önerir: Bu “Zellen testi” olacaktır. Bu, kuşkusuz hazırlanması daha güç olan bir listedir. Ga uquelin,ler istenen şampiyonları biraraya getirirler. Sonuç aynı makalede yayınlanır. 48 şampiyon olmayan kişi 1. ya da 4. sektörde Mars’a sahipken, şampiyonlar arasmda 303 kişiden 66’sınm = yüzde 12,8 sözkonusu sektörlerinde bu gezegen vardır, bu da Gauquelin’lerin tüm çalışmalarında doğrulanan oran olan yüzde 21.8’e eşittir. Mars etkisi istatistiksel olarak iyice doğrulanmış gözükür.

Durumun serinkanlılıkla yapılmış bu kısa özeti, ortaya çıkan aksilikleri elbette gösterememektedir. Fransız astronomu E. Schatzman’m bu test konusunda yazdığı satırlar bu konuda bir fikir verebilir: “Hipotezim şudur: “Şampiyonların aileleriyle yapılan görüşmeler ve belki de şampiyonların kendisiyle konuşmuş olma, onların meslek

seçiminde bir rol oynamamış mıdır? Bu durumda yıldızların etkisi değil ama yıldızların etkisine inanmış olmanm etkisi sözkonusudur” [52]. Açıktır ki, bu tür bir neden pek anlamlı değildir. Aynı metinde Schatzman Mars etkisinin yalnızca birkaç Parisli için bulunduğunu ve “anormalliğin” yalnızca Paris’in 14. yönetim bölgesinin doğumlarına ilişkin olduğunu öne sürerek yukarıda açıklanan “Zellen testinin” değerini yadsımaya çalışır. Bu istatistiğin anlamma gerçekten ters düşen bir görüştür.

Amerika komitesinin yukarıda belirtilen testten başka testler de yaptığı ve bunların olumsuz çıktığı da doğrudur: Bunlardan biri 450 Amerikan sporcusu üzerinde yapılmıştır. (Amerika Birleşik Devletlerinde doğum saatini elde etmek zordur). Bu konuda kendisine başvurulan Ga uquelin, 450 sporcunun yeterli düzeyde olmadığını göstermiştir. Rekabet etmekte yetersiz düzeyde kaldıklarım düşündüğü 70 kişiyi eleyerek popülasyonun örnekliğini daraltır: Mars etkisi yeniden ortaya çıkar. O zaman da Schatzman bu elemeyi bir hile sözkonusuymuş gibi “skandal yaratıcı” olarak niteler. Oysa, daha çalışmalarının başmda ve önceki birçok yayınında Gauquelin, Mars etkisini yalnızca üst düzeydeki şampiyonların taşıdığını göstermiştir. Amerika komitesi üyelerinin bu konuda yazdıkları çok daha farklıdır.