Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Altıncı ev Hizmetkarlar Evi

indirNerede? Bu soru göründüğünden daha güçtür. Hepimiz iki evrende yaşıyoruz. Birisi objektif dünyadır. Buna kozmoz diyebiliriz. Maddi dünya da diyebiliriz. Veya gerçek diyebiliriz. Yaşamın bu boyutuna ne dersek diyelim, o verilerle ve kısıtlamalarla doludur. Ve burası evlerin etkinlik alanıdır. Evlilik. Kariyer. Dilin gücü ve limitleri. Para.

Ama evlerin ikinci bir etkinlik alanı daha vardır. Burası yaşamın sübjektif yönüdür. Bilinçaltı deyin. Yıldızlarla ilgili deyin. Allah deyin. Hayalgücü deyin. Hangi ismi kullamrsak kullanalım, yaşamın bu dördüncü, sekizinci ve onikinci evlerle temsil edilen boyutuna girebiliriz ve onu inceleyerek keşfedebiliriz. Bu da nerede’dir. Ev sembolizmidir.

Falcılar genellikle bu noktayı atlarlar. Onlarm içe dönük evlerle ilgili yorumları yüzeyseldir. İçsel gerçekleri dışsal ifadelerle anlatmaya çalışırlar ve anlamsız söylemlerle süslerler.

Hiç unutmayın ki, bir ev bizim bilicimizin girebileceği ve orada kendisini ifade edebileceği bir alandır. Bu alanların bazıları gözle görülürler. Bazıları ise görülemezler. Yine de nerede sorusunu yanıtlarlar.

Örnek haritamızdaki İngiliz’in Venüs’ünün Başak’ta olmasının anlamım şimdiye kadar gördük. Peki, bu kombinasyonun altmcı evde olması ne demek?

Altıncı ev dışa dönük, somut evlerden birisidir. Venüs orada yer aldığı zaman, ifade tiyatrosu halka açıktır. Hepimiz ön sıralarda oturabiliriz.

Altıncı ev. Hizmetkarlar Evi. Ev sembolizminin bu bölümünde sorumluluklar ve görevlerle karşılaşırız. Çalışma evi. Hüner ve teknik evi. Yeterlilik evi. Çevremizdeki insanlara sunduğumuz desteğin evi.

Başarısız uygulamada, altmcı ev alanı sıkıcı, tekdüze işlerle doluyor. Görevler, sorumluluklar altmda eziliyoruz. Başka bir insamn istekleri doğrultusunda kendimizi kapana kıstırıp, köleleşiyoruz.

Parçaları tamamlamak için, altıncı ev Venüs’ün Başak’la ilişkisine nerede boyutunu ekliyor. Burç ile gezegen arasındaki diyalogun oynandığı arenayı tanımlıyor.

Yorum açısından, burada bir avantaja sahibiz. Altıncı ev ile Başak arasmda bir çok parallellikler vardır. Burçlar ve evler oniki dilimden oluşan sembolik dairelerdir ve birinin belirli bir dilimi diğerinin bir dilimiyle bağlantılıdır. Altıncı evin konuları altıncı burcun -Başak altıncı burçtur- konuları ile paraleldir.