Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Akrep burcu kuantum çekimi

Aralarında korelasyon olan moleküllerin nöron hücre duvarlarında titremelerinden oluşan Bose Einstein yoğunluğu bize bilincin fiziksel temelini sağlar. Bu moleküller arası korelasyonun derecesi ve dolayısıyla Bose Einstein yoğunluğunun derecesinin tutarlılığı, verili herhangi bir anda beynin kuantum sistemine pompalanan enerji miktanna bağlıdır. Enerji azsa bilinç birliği daha az; sağlanan enerji fazlaysa daha büyük olacaktır. Birlik menzili her iki yönde de çok geniştir.

Örneğin, uykuda beyne çok az enerji sağlanırken, neredeyse rüya parçalan şeklindeki benlik sadece en temel ve dağınık biçiminde varolur. Bazı insanlar, ancak benlik rüyaya bakıp fal bakma gibi rüya gördüğünün farkındayken oluşan “berrak” rüyalar görürler. Bu anlar bilinçte normal uykudaki genel durumdan daha yüksek derecede birlik sağlanan anlardır. Anesteziyle uyutulma durumunda hiçbir şekilde bir birliğe ve benliğe rastlanmaz.

“Ben” herhangi bir anda (birbiri içine geçmiş gölgelendirilmiş alanı kapsar Çok Parçalanmış Benlik (Birbirine karşı bölge az)

Normal Benlik (Alt’benlikler ile ana kişilik arasındaki iç içe geçiş makul derecede)

Karizmatik Benlik (iç içe geçiş çok büyük)

En yüksek derecede oluşan birlik (dalga fonksiyonlarıyla alt benliklerin birbiri içine geçme alanı) herhangi bir anda benliğin gücünü belirler.

Hastayken ve dolayısıyla daha az enerjimiz varken iyi olduğumuz andan daha düşük derecede ve sık sık da donuk ya da körleşmiş bilinç birliğine sahip oluruz. Benlik “düşük kurgu” dadır (nöron hücresi çeperi moleküllerimiz düşük bir genişlikte titreşir). İyi olduğumuz zaman bile değişik şekillerde karşımıza çıkan dünyayla başa çıkabilmek için toparlayabildiğimiz benliğimizin miktan (en yüksek birliğimiz), dikkatimiz (farkındalık kümelerimizden süzülen enerji) üzerindeki birbiriyle çelişen iç ve dış etkilere bağlıdır.

Çelişkide olan insanlar belli ölçüde hepimiz böyleyizdir zayıf bütünleşmiş alt benliklere (çocukluk acısı kümeleri, olgunlaşmamışlık kümeleri, farkh yönlerde gelişmiş kişilik kümeleri) sahiptirler ve bu insanların ana kişiliklerini (en yüksek birlikleri) besleyen enerji daha bütünleşmiş insanlannkinden daha azdır. Bir uçta zihinsel enerjilerinin çok sayıda alt benlik tarafından kullanılması nedeniyle tek bir benlik olarak işleye meyen; diğer uçta da tutarlılığın zirvesindeki karizmatik insanların kendilerini bir türlü toparlayamamaları yüzünden psikiyatrik yardıma ıhtiyaçlan vardır.

tarot falı