Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


2015 Dünya Astroloji Tahminleri

Ay Düğümleri: Rahu/Ketu, Tutulmalar ve Dünya ile İlgili Tahminler

Astrolojik döngüler ile ilgili olarak, bir doğum haritası aracılığıyla hayattaki her olaya uygulanabilecek bir mutlak gizem söz konusudur. Yani bu prensip bir kişinin, işin, hisse senedinin ya da evliliğin, yani her şeyin haritasına uyarlanabilir.

Ay düğümleri ile ilgili ilk prensip, onların yaşamımızda gerçekleşen tüm döngüleri yönetiyor olmasıdır. Ay düğümlerinin döngüleri Satürn ve Jüpiter’in döngüleri ile bağlantılıdır ve belli yıllık trendleri belirler. Bu gezegenlerin bir insanın doğum haritasında yer alan gezegenlere göre Tarot falı gibi geçişlerinin zamanını hesapladığınızda yaşamla ilgili her tür gelişmeyi ortaya koyabilirsiniz. Yaşam boyunca farklı kombinasyonlar oluştururlar ama bu kombinasyonlar yaşamımızdaki olayları bir bütün olarak tahmin eden şeylerdir.

Öncelikle ay düğümlerinin yaşam ağmı oluşturan şeyler olduğunu söylemek gerekir. Onlar bizim ruh olarak karmamızı belirler ve döngüleri yeryüzündeki döngümüzün belirleyicisidir. Güneş bizim bedenimiz, Ay ise zihnimizdir. Düğümler tutulma zamanlarında, Güneş ve Ay düğümler ile aynı hizaya geldiğinde en güçlü hale gelir. Bu gerçek ile ilgili birçok . mit ve hikaye vardır.

Hint astrolojisinde Rahu Ay’ın kuzey düğümü, Ketu ise güney düğümüdür. Rahu Ay’m yükselen düğümüdür yani ekliptik (Güneş’in bizim bakış açımıza göre yeryüzünün etrafında dolaştığı sırada çizdiği yörünge) üzerindeki yeri Ay’ın ekliptiği yukarı doğru kestiği yerdir. Ketu ise ekliptik üzerinde Ay’ın ekliptiği aşağı doğru kestiği yerdir. Yani bu noktalar birbirinin tam karşısında yer alır; zodyak dereceleri tamamen aynıdır ama zodyakta birbirine tamamen zıt iki burç söz konusudur.

Bu bizim bu dünya gezegenine sıkışıp kalmışlığımızın ya da zihnimizin bizi nasıl bu dünyaya tutsak ettiğinin, ancak ruhu anlayarak özgür kalabileceğimizin sembolüdür. Çünkü Rahu fiziksel olanı ve zihni, Ketu ise ruh ve spiritüelliği temsil eder.

Kadim Hint mitolojisinde gezegenlerin içene ölümsüzlük veren Amrita nektarını almak üzere sıraya dizildiği anlatılır. Ama aniden Güneş ve Ay’m arasına Amrita’yı içmek üzere bir yılan girer. Güneş ve Ay Shiva’ya (koruyucu olan Tanrı) seslenir, o da bir disk fırlatarak yılanı ikiye böler. Ama ne yazık ki yılan bu arada nektarı çoktan içmiştir. Bu yüzden yılanın başına (Rahu) ve kuyruğuna (Ketu) sahibiz. Bazıları buna ejderha başı ve ejderha kuyruğu adını verir.

Bu hikâyeden Rahu’nun neden baş olduğu anlaşılabilir, o kalp ve ruhtan yoksun zihindir, Ketu ise kuyruk yani başı olmayan bedendir. Rahu astrolojide maddi dünyayı yönetir ve zihinle, onun tüm saplantıları ve bağlantıları ile ilgilidir. Bunun aksine Ketu zihin olmaksızın bilmemizi sağlayan sezgilerimiz, içgüdülerimiz ile ilgilidir. Rahu bu dünyaya tüm karmamızla girişimiz, dünyevi arzularımız ve bağlandığımız şeylerdir. Ketu ise bağlandığımız maddi şeylerden vazgeçmek anlamına gelen spiritüel amacımızı anlayarak bu dünyadan kurtuluşumuzdur. Rahu’nun bu dünyaya doğmak, Ketu’nun ise bu dünyanın ölümü olduğu söylenebilir.

Bir haritada yer alan en önemli iki özelliği bu şekilde anladığınızda onların yaşamlarımızdaki döngüleri yönettiğini görebilirsiniz. Ay düğümleri (Rahu ve Ketu) her 18 ayda (1,5 yılda) bir burç değiştirir ve 12 zodyak burcunun tamamından geçmesi 18,5 yıl sürer. Yani yaşamınızda Rahu ve Ketu’nun doğum anınızdaki yerlerine dönmesi 18,5 yıl sürer. Bu dönemde liseden mezun olmamız ve evlerimizden ayrılmamız şaşırtıcı bir şey değildir. Ancak Rahu ve Ketu birbirine tamamen zıt noktalar olduğu için bu durum yaklaşık her 9 yılda bir (Rahu ve Ketu döngüsünün yarısı) Rahu Ketu’nun doğum sırasında olduğu yerden, Ketu da Rahu’nun doğum sırasmda olduğu yerden geçecektir.

Bunlar doğum haritanız boyunca kader ve kısmet alametleri olduklan için yaşam süresince ortaya çıkacak büyük değişim döngülerini gösterirler. Her 18 ayda bir geçtikleri her burç yaşamınızı doğum gezegenlerinizin yerlerine göre değiştirir. Ve her 18 yılda bir yaşamsal bir değişim yaşarsınız. Bunlar 18, 36, 54, 72 ve 90 yaşlarıdır.

Güçlü gezegenler olan Jüpiter ve Satürn daha önce de söylediğimiz gibi sosyal gezegenler olarak adlandırılır çünkü 12 zodyak burcunu dolaşırken dünyadaki sosyal iklimi ortaya koyarlar.